Protojerej Zosim za naš portal govori o promeni sedmog neradnog dana – Nekada je to bila subota a evo zašto je Nedelja sada crkveni praznik – Otac Zosim upozorava na sledeće

Protojerej Zosim za naš portal govori o promeni sedmog neradnog dana – Nekada je to bila subota a evo zašto je Nedelja sada crkveni praznik – Otac Zosim upozorava na sledeće

Za vreme dok je Sin Božiji hodao zemljom, subota je bila sedmi dan i taj dan je bio neradan. Sedmog dana – na subotu se baš ništa nije radilo.

Najveći deo Hrišćanskog sveta svetkuje nedelju… Da li je Bog znao da će biti pokušaja da se promeni Njegov sedmi dan?

Kalendar “I govoriće reči na Svevišnjega, i tlačiće svece Svevišnjega, i pomišljaće da promeni vremena i zakone i biće mu dato u ruke za jedno vreme, za vremena i za pola vremena(Danilo 7:25)

Pazite dakle na sebe i na stado, u kome vas Duh Sveti postavi starešinama, da pasete crkvu Gospodnju koju je On stekao krvlju svojom. Jer znam da će po mome odlasku ući među vas grabljivi vuci, koji neće štedeti stada i između vas samih će se pojaviti ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku, da odvraćaju učenike za sobom(Dela 20:28-30)

Kao što se može videti, još pre mnogo godina, Bog je predvideo da će čak i iz same crkve izaći ljudi koji će nastojati da promene Njegov sveti zakon.

Čija je odgovornost za konfuziju nastalu povodom Sedmog Dana – Subote?

U Danilovoj proročkoj knjizi, Bog opisuje mnogo identifikujućih karakteristika malog roga, koji će nastojati da promeni Božiji zakon. Očigledne Biblijske slike, jasno impliciraju na Rimokatoličku Crkvu kao tu organizaciju. Zapravo, odgovor na to pitanje, može se čak naći u mnogim izjavama od strane crkve i njenih vodja.

“Katolička crkva je odredila Nedelju, kao dan za zajedničku službu, i preuzela punu zaslugu i krivicu za promenu”

“Crkva je sa druge strane, nakon što je promenila dan odmora sa Jevrejske Subote – sedmog dana sedmice u prvi, izmenila i prilagodila treću zapovest da se odnosi na nedelju kao Gospodnji dan koji treba držati svetim”

“Naravno Katolička Crkva potvrđuje da je promena njeno delo. To delo je obeležje njene crkvene vlasti i autoriteta u religijskim pitanjima”

Da li je važno svetkovati pravu subotu?

Poruke trojice Anđela koji nose Božije poslednje upozorenje Svetu, to jasno potvrđuju. U tim porukama možemo naći  poziv na obožavanje Stvoritelja. “Videh drugog anđela koji je leteo posred neba, koji imaše večno jevanđelje, da ga objavi stanovnicima zemlje, svakome plemenu i jeziku, kolenu i narodu. On govoraše silnim glasom: Bojte se Boga i poklonite se njemu, jer dođe čas suda njegova, i poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju, i more i izvore vodene(Otkrivenje 14:6-7)

Poziv na obožavanje u Otkrivenju 14:7 vraća nas na subotnju zapovest koju je Bog posebno izdvoijo za svetu svrhu: “Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje. A sedmi je dan odmor Gospodu tvojemu Bogu; tada nemoj raditi nijedan posao, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živince tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim. Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga(2. Mojs. 20:8-11)

kalendar

Foto/ Wikipedija

Kroz celo pismo može se primetiti naglasak u prepoznavanju Stvoritelja. “Dostojan si, Gospode, da primiš slavu i čast i silu; jer si ti sazdao sve, i po volji tvojoj jeste i stvoreno je” (Otkrivenje 4:11)

Jer je velik Gospod i valja ga hvaliti: strašniji je od svih bogova. Jer su svi bogovi u naroda ništa; a Gospod je nebesa stvorio(Psalam 96:4-5)

Podižem svoje oči k gorama; odakle mi dolazi pomoć. Pomoć je meni od Gospoda, koji je stvorio nebo i zemlju(Psalam 121:1-2)

Držanjem subote svetom, kao što nam je On zapovedio, mi pokazujemo svoju ljubav prema Njemu i priznajemo Njegov autoritet u našem životu. “Koji god veruje da je Isus Hrist, od Boga je rođen; i koji god ljubi Onog koji je rodio, ljubi i Onog koji je rođen od njega. Po tom znamo da ljubimo decu Božju kad Boga ljubimo i njegove zapovesti držimo. Jer je ovo ljubav Božja da zapovesti njegove držimo; i zapovesti njegove nisu teške(1. Jovanova 1:1-3)

Dakle Nedelja je uzeta za Božiji dan od katolika a ne po pravoslavlju. No krajnje je nebitno jer je nedelja svrstana u sedmi dan, tako da i dalje ostaje evanđelijska reč, šest dana radi – sedmi dan počivaj od posla i posvetiga samo Gospodu tvorcu svojemu. Mnogi danas ne poštuju nedelju, već tada se baš upute raditi tobože ne mogu postići svoje obaveze. No ja vas upozoravam kao i evangelije sveto što to učini, sedmi dan ne radi, Gospodu ga posveti. Sve što sedmi dan uspeš posvršavati od posla i zaraditi, trećina samom đavolu odlazi.

Protojerej Zosim

OKO NAS

admin

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *