OVO SU 12 ZNAKOVA KOJA GOVORE DA JE KRAJ SVETA BLIZU – UPOZORAVA OTAC ZOSIM!

OVO SU 12 ZNAKOVA KOJA GOVORE DA JE KRAJ SVETA BLIZU – UPOZORAVA OTAC ZOSIM!

Dvanaest znakova kraja sveta po tumačenjima iz Biblije. Kako prepoznati dolazak Antihrista na presto sveta.

Svet je pun lažnih proroka koji predviđaju smak sveta. Uvek ih je bilo i biće ih, ali ne obazirite se na te apokaliptične vizije, jer Bog nikome nije obznanio kada će biti smak sveta. Moram dodati iz moralne dužnosti ali i dužnosti prema Gospodu da zaista i sada postoje prave osobe koje ih je Gospod darovao ljudima.Međutim to je mali broj, recimo da na 124 „proroka“ samo je jedan pravi, ostali rade sa đavolom. Na ovu temu govoriću u narednom naslovu.

Kroz Jevanđelje, Apokalipsu i Predanje svetih otaca data su upozorenja hrišćanima kako da prepoznaju znake vremena pred zacarenje Antihrista, ali kada će se to dogoditi, da li za našeg života ili kasnije, mi ne znamo unapred.

Ako ljudi žive hrišćanski i slave Gospoda, smak sveta se neće desiti, dok god ima morala i ljubavi medju ljudima.

Kasnije je nego što mislite

Blaženi Serafim Rouz (+1982)

12 znakova kraja sveta

Ni jedan čovek ne zna kada će nastupiti kraj sveta. Zaista, vreme kraja sveta, nije bilo saopšteno čak ni ljudskoj prirodi Sina, od strane Oca (Matej 24:36). Međutim, u Jevanđeljima Sin Božiji nam govori o znacima, koji moraju da se dese, pre nego što dođe kraj sveta. Koji su ovo znaci i koje zaključke, oklevajuće međutim, možemo izvući iz njih, o vremenima u kojima živimo?

Dvanaest znakova, koji moraju da se dese pre nego dođe kraj sveta su dani, kao što sledi:

1. Mnogi će doći u ime Hristovo i obmanuće mnoge (Mat. 24:5; Mark. 13:6; Luka 21:8).

2. Biće ratova i svi će govoriti o ratovima između naroda i carstava (Mat. 24:6-7; Mark 13:7-8; Luka 21:9-10).

3. Prve nevolje će biti u vidu nesreća: gladi, pomora i zemljotresa na različitim mestima, užasni znaci i velika znamenja sa nebesa (Matej 24:7-8; Marko 13:8; Luka 21:11).

4. Pravoslavni Hrišćani će biti gonjeni, ubijani i svi će ih narodi mrzeti (Matej 24:9; Marko 13:9-11; Luka 21:12-15).

5. Svuda će se ljudi međusobno mrzeti i izdavati.Udaraće brat na brata, deca na roditelje…(Matej 24:10; Marko 13:12-13; Luka 21:16-17).

6. Mnogi lažni proroci će se pojaviti i prevariće mnoge. Ali budite oprezni jel među njima lažnima postojaće i pravi nisposlati od Gospoda. (Kako prepoznati prave o tome u narednom naslovu). (Matej 24:11)

7. Zbog porasta bezakonja, (zlih dela i nepokajanog greha) ljubav mnogih će ohladneti. Samo onji pretrpe do kraja će se spasti (Matej 24:12-13; Marko 13:13; Luka 21:19).

8. Jevanđelje će biti propovedano kroz ceo svet „za svedočasntvo narodima“ (Matej 24:14; Marko 13:10).

9. Nakon ovoga Jevreji će postati Pravoslavni Hrišćani (Rimlj. 11:25-28).

10. Pripreme će biti učinjene kroz dolazak Antihrista, nazvanog sinom pogibli i zveri. Sledujući lažnim prorocima i lažnim znacima i čudima, Antihrist će biti majstor obmane, „šoka i straha“, oduzimajući ljudima slobodu, ali čineći da oni misle da su slobodni. Goniće istinske sluge Hristove sa besom i gnevom. Hram u Jerusalimu će biti ponovo izgrađen za njega, da bi se tamo zacario na mesto Hrista “ pošto i samo ime Antihrist znači, onaj koji dolazi umesto Hrista (Matej 24:15-24; Marko 13:14-22; 2.Sol. 3:11; 1.Jovan 2:18; Otkr. 13:1-8).

11. Znaci će se pojaviti na nebu, sunce će se pomračiti i mesec neće davati svetlosti, zvezde će pasti sa nebesa, more i talasi će bučati i Sile nebeske će se pokrenuti (Matej 24:29; Marko 13:24-25; Luka 21:25-26).

12. Znak Sina Čovečijeg (Krst) će se pojaviti na nebu i tada će se dogoditi Drugi Dolazak Hristov u sili i velikoj slavi. Angeli će biti poslati da skupe izabrane sa „četiri strane“ (Matej 24:30-31; Marko 13:26-27; Luka 21:27).

Ako pogledamo na znake gore, možemo biti u iskušenju da pomislimo da se prva polovina, prvih šest znakova već dogodilo.

Posmatrajući prvi znak, u toku vekova, zaista mnogi su došli, govoreći da su Hristos i obmanuli su mnoge.

Što se tiče drugog znaka, dvadeseti vek, a posebno početak dvadesetprvog veka, je obeležen „ratovim i glasinama o ratovima“.

Treći znak, „prirodne“ (t.j. neprirodne) nesreće, se dešavaju, kao gladi, pomori, zemljotresi), po celom svetu.

Četvrti znak, Pravoslavni Hrišćani se svuda „progone, ubijaju i mrze“.

Peti znak se takođe dogodio, jer je savremeni svet prepun „mržnje i izdaje“.

Šesti znak, lažni proroci su u izobilju i „obmanjuju mnoge“.

Međutim, ima i onih koji bi išli iza ovog tumačenja. Oni bi rekli da smo već sada na tri četvrtine puta do krtaja, uz otkrovenje sledeća tri znaka.

Za njih, sedmi znak, bezakonje, koje je sada u izobilju i ljubav mnogih je zaista ohladnela. A i osmi znak je i sada u ostvarenju, jer se Jevanđelje propoveda kroz celi svet, uz oslobađanje Rusije i savremene globalne pokrete. Dolazi vreme kada neće biti čoveka koji nije čuo za Pravoslavnu Crkvu.

Draga braćo i sestre po Hristu budimo složni, milosrdni i pokazujmo ljubav svake sekunde. Jer Gospod je rekao volite svu braću kako bih i ja voleo vas.

Protojerej Zosim

OKO NAS

admin

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.