Naš advokat Damljan Perišić na temu – RAZVOD BRAKA – Šta je sporazumni brak i kako ga najlakše postići?! (Drugi deo)

Naš advokat Damljan Perišić na temu – RAZVOD BRAKA – Šta je sporazumni brak i kako ga najlakše postići?! (Drugi deo)

Šta je to sporazumni razvod braka?

Odgovor na pitanje šta je sporazumni razvod braka je kao što i sam pojam govori način prekida braka koji se, akoji se postiže sporazumnim putem. Međutim ono što se mora naglasiti i da se i ovaj postupak takođe mora sprovesti pred sudom. Sporazumni razvod braka podrazumeva da među supružnicima postoji značajan stepen saglasnosti o predstojećem razvodu, kao i o tome kako će se urediti najvažnija pitanja koja se tiču dece i imovine.

Predlog za sporazumni razvod braka, koji se podnosi sudu, mora u sebi sadržati ne jedan već tri sporazuma. Dakle sporazum o razvodu bračnih drugova, prvo mora sadržati sporazum o uređenju načina podele zajedničke imovine bračnih partnera, potom mora sadržati i sporazum o načinu vršenja roditeljskog prava, tj. da li će jedan roditelj samostalno vršiti roditeljsko pravo ili će oba roditelja istovremeno zajednički vršiti roditeljsko pravo – iako ne žive zajedno. ..

Kod sporazumnog razvoda, kao i kod razvoda po tužbi, sud nije vezan predlogom podnosilaca o pitanjima koja se tiču interesa deteta, već i tu ceni šta je najbolji interes deteta, a ako stranke angažuju advokata za razvod, ne može ih oboje zastupati isti advokat.

I kada se sporazumom dete poveri samo jednom roditelju – na samostalno vršenje roditeljsko prava, drugi roditelj koji ne živi sa detetom i dalje ima zakonsko pravo i obavezu da održava lične odnose sa detetom, da ga izdržava (da isplaćuje alimentaciju), kao i da odlučuje zajedno sa drugim roditeljom o važnim pitanjima koja se tiču deteta, o njegovom zdravlju, obrazovanju i odlasku u inostranstvo itd.

Da li mi je neophodan advokat za sporazumni razvod braka?

Prema slovu zakona nije Vam neophodan advokat za razvod da bi ste sproveli postupak sporazumnog razvoda braka. Mada iskustva stranaka u samostalnom vođenju bračne parnice su vrlo različita. Pre nego što su potražili pomoć advokata, mnogi od naših klijenata su sebi i prijateljima postavljali pitanja – kome se obratiti za razvod, gde uzeti obrazac za sporazumni razvod braka, kako pokrenuti razvod braka i kako potom prevazići razvod i sve nedoumice koje pojave u toku postupka i posle njega. Međutim, pošto stranke najčešće nemaju iskustva u sastavljanju potrebnih sporazuma i vođenju postupka, a često ni ne poznaju dobro svoja prava, korisno je kao što je da konsultuju advokata. Ako se supružnici odluče da angažuju stručnu pomoć radi zastupanja u postupku razvoda, moraju angažovati različite advokate punomoćnike.

Kada to bude bilo potrebno, advokat će sastaviti tužbu za razvod braka.

U slučaju da drugi bračni partner ne želi razvod, ili zbog ozbiljne poremećenosti odnosa ne postoji mogućnost za sklapanje sporazuma o razvodu braka i   dopunskih sporazuma o načinu vršenja roditeljskog prava, podeli imovine i doprinosu izdržavanja, opcija koja preostaje je iniciranje brakorazvodne parnice kroz podnošenje pisane tužbe za razvod braka. Tužbu može podneti jedan od supružnika ili njegov punomoćnik – advokat.

Punomoćje za zastupanje mora biti overeno kod notara ili u diplomatskom predstavništvu kada se lice nalazi u inostranstvu. Punomoćje za mora specijalno, tj. u njemu mora biti precizirano snov razvoda braka: premećeni odnosi ili prestanak zajednice života, a u punomoćju mora biti i naznačena vrsta tužbe za koju se punomoćnik ovlašuuje da podnese (tužbu za razvod braka i predloga za sporazumni razvod).

Ako imate maloletnu decu sud će razdvojiti postupak za odlučivanje o podeli imovine u odvojenu parnicu od postupka za odlučivanja o razvodu braka i poveravanja dece nekom od roditelja. To sud radi iz razloga da bi zaštitio interese dece, jer postupak za podelu zajedničke imovine može biti znatno duži.

Kao što smo naveli – osnovni sud je nadležan za vođenje bračnog spora. Postupak po tužbi za razvod braka u praksi traje duže od postupka po predlogu za sporazumni razvod braka, a više i košta, te je zato dobro u konsultaciji sa advokatom razmotriti mogućnost za eventualno postizanje sporazuma. To je uvek korisno po oba supružnika, a naročito za decu, obzirom da deca naročito trpe u situacijama gde nema dogovora roditelja.

Ako supružnici imaju decu o kojima se staraju, podnosilac tužbe  za razvod braka može predložiti način vršenja roditeljskog prava, tj. kome dete da pripadne, koliki će biti iznos doprinosa izdržavanja, kakav će biti model održavanja ličnih odnosa drugog roditelja sa detedom itd., ali sud time nije vezan, već će po svojoj proceni (uz mišljenje centra za socijalni rad) odrediti šta je najbolji interes deteta. Ovo su situacije kada će agilnost u sudnici, iskustvo i stručnost advokata koji Vas zastupa umnogome doprineti da ishod postupka bude najbolji mogući po  Vaše dete i Vas.

U narednom naslovu ide kako pokrenuti ispravno tužbu zbog preljube i kome tada pravno ostaju deca!

Avokat Damljan Perišič

OKO NAS

admin

One thought on “Naš advokat Damljan Perišić na temu – RAZVOD BRAKA – Šta je sporazumni brak i kako ga najlakše postići?! (Drugi deo)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.