Naš advokat Damljan Perišić na temu – RAZVOD BRAKA -DECA I ALIMENTACIJA!(Četvrti deo)

Naš advokat Damljan Perišić na temu – RAZVOD BRAKA -DECA I ALIMENTACIJA!(Četvrti deo)

Statistika kaže da nakon razvoda braka očevi u proseku 5 do 10 puta ređe dobijaju starateljstvo nad detetom nego majke.

Takva praksa praksa je sa jedne strane uslovljena običajem, a sa druge činjenicom da se u najvećem broju slučajeva majke najviše staraju o detetovoj ishrani, lečenju, školovanju itd, ali i od toga postoje izuzeci.

Ako se sklopi sporazum o razvodu braka, kao što smo naveli, njime će se postiići i sporazum o vršenju roditeljskog prava i staranju o deci. Tako se i posle razvoda o detetu mogu starati oba roditelja istovremeno – zajedničko starateljstvo, ili će se dogovoriti samostalno starateljstvo koje će vršiti jedan roditelj. Zajedničko starateljstvo bi omogućilo da oba roditelja nastave da se staraju o detetu i posle razvoda, što bi bi i najbolje bilo za dete. Mada praksa određivanja zajedničkog starateljstva nakon razvoda je znatno ređa od samostalnog starateljstva. Kada zajedničko vršenje roditeljskog prava nije moguće, dete će se poveriti jednom roditelju.

Kome će dete pripasti, supružnici mogu da dogovore prilikom sporazumnog razvoda braka ili se to može predložiti u tužbi, ali sud nije dužan da prihvati taj predlog u presudi. Kada je to moguće, najbolje da se supružnici dogovore o vršenju roditeljskog prava – tj. mnogo je bolje nego da sud o tome odlučuje bez njihovog dogovora. Kada se do dogovora ne dođe, onda će sud o tome doneti odluku, a uz konsultovanje nadležnog centra za socijalni rad. Prema zakonu, odluka mora biti u skladu sa najboljim interesom deteta, a ne sa interesom roditelja. Od najčešće prakse da se u ovim situacijama dete dodeljuje na staranje majci sud će odstupiti kad za to postoji opravdan razlog. Ako na strani majke postoje neki zdravstveni problemi koji bi mogli negativno da utiču na dete, ili kod nje postoje zavisnosti od alkohola, droga ili druge negativne okolnosti, sud će to uzeti u obzir prilikom određivanja najboljeg interesa deteta.

U slučaju kada jedan ili oba roditelja grubo zanemaruju svoje dete / decu i njegove potrebe, kada ne vrše svoje roditeljske dužnosti na odgovarajući način, mogu od strane suda biti lišeni roditeljskog prava nad decom i to u potpunosti ili delimično.

Razvod i alimentacija

Alimentacija predstavlja izraz kojim se podrazumeva davanje ishrane odnosno izdržavanja nekom licu odnosno podmirivanje troškova života : hrane, odeće, školovanja, lečenja itd. Prilikom razvoda u sporazumu o razvodu dogovoriće se iznos izdržavanja za dete, a kad nema sporazuma sud će odrediti visinu izdržavanja koju će isplaćivati roditelj koji ne živi sa detetom. Iznos alimentacije se može kasnije menjati tužbom.

Alimentacije se prema zakonu o porodičnom pravu određuje u opsegu od 15-50 % od primanja roditelja davaoca,  sa tim da se određenim iznosom detetu mora obezbedi isti kvalitet života koji uživa i roditelj koji daje alimentaciju. Obaveza plaćanja alimentacije će potrajati obično dok dete ne napuni 18 godina, ili čak i do 26 godina kada dete ide na studije. Neplaćeni iznosi  alimentacije od strane drugog roditelja se mogu prinudno izvršiti, a nedavanje izdržavanja je krivično delo. Advokat za razvod i alimentaciju pomaže klijentima da ostvare svoja prava na alimentaciju za dete od momenta razvoda kao i kasnije kada je to potrebno u svim vrstama postupaka.

Druga pitanja koja se otvaraju prilikom razvoda?

Tokom razvoda može se postaviti i pitanje vraćanja poklona učinjeno supružniku, naročito ako je učinjeno iz lične imovine supružnika ili kada taj poklon predstavlja znatan deo imovine supružnika koji ga je dao. U drugim slučajevima svako zadržava primljeni poklon.

Nakon prestanka braka može doći i do nastanka obaveze izdržavanja bivšeg supružnika, ako je on ostao bez sredstava za život, a nesposoban je za rad ili nije u mogućnosti da pronađe posao, sem kada bi to bila očita nepravda za bivšeg partnera koji bi bio dužnik izdržavanja. U ocenjivanju ispunjenosti uslova za ovu obavezu, sud polazi od objektivnih merila.

U narednom naslovu više o zajedničkoj i posebnoj imovini supružnika.

Ukoliko imate pitanja za naše saradnike, možete nam se javiti na naš mail, postaviti pitanje i upisati ŠIFRU pod kojom naši saradnici vam mogu odgovoriti. Naš mail je naveden u opisu.

office@oko-nas.online

Hvala vam što ste uz nas, jel MI zaista postojimo samo zbog vas!

Avokat Damljan Perišič

OKO NAS

admin

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.