Dr, prof. Ljiljana Urošević! NARCIZAM – Teška psihička bolest – KAKO DIJAGNOSTIKUJEMO TJ PREPOZNAMO SIMPTOME OVE BOLESTI!(Drugi deo)

Dr, prof. Ljiljana Urošević! NARCIZAM – Teška psihička bolest –  KAKO DIJAGNOSTIKUJEMO TJ PREPOZNAMO SIMPTOME OVE BOLESTI!(Drugi deo)

Dr. prof.psihologije Ljiljana Urošević

OKO NAS

Kako dijagnostikujemo TJ znamo narcisoidni poremećaj ličnosti?

Poremećaje ličnosti kao što je narcisoidni poremećaj ličnosti obično dijagnostikuje specijalista za mentalno zdravlje, kao što je psihijatar ili psiholog.

Lekari opšte prakse nisu specijalizovani da dijagnostikuju ovaj poremećaj. Dakle ako se prvobitno obratite svom izabranom lekaru opšte prakse o ovom problemu, on bi trebalo da vas uputi specijalisti za mentalno zdravlje na dijagnostiku i dalje lečenje. Ne postoji laboratorijska analiza ili genetski test koji se može primeniti za postavljanje dijagnoze ovog poremećaja.

Mnogo ljudi sa narcisoidnim poremećajem ličnosti retko traže pomoć. Ljudi sa poremećajem ličnosti često ne traže tretman sve dok poremećaj ne počne znatno da ih ometa ili da na neki drugi način utiče na njihov život. To se najčešće dešava kada se iscrpe odbrambeni resursi osobe za nošenje sa stresom i drugim životnim događajima.

Dijagnozu narcisoidnog poremećaja ličnosti postavlja specijalista za mentalno zdravlje upoređujući Vaše simptome sa gore navedenim i donosi odluku da li Vaši simpotomi ispunjavaju kriterijume za dijagnostikovanje ovog poremećaja.

Uzroci narcisoidnog poremećaja ličnosti

Istraživači danas ne znaju šta uzrokuje narcisoidni poremećaj ličnosti. Postoje mnoge teorije, međutim, samo o mogućim uzrocima narcisoidnog poremećaja ličnosti. Većina stručnjaka se slaže sa biopsihosocijalnim modelom uzročnosti – pod ovim se podrazumeva da se uzrok mora potražiti u celokupnoj životnoj istoriji osobe. Naime, uzrok se najverovatnije može pripisati spletu bioloških, genetskih faktora, zatim socijalnih (način na koji je osoba u ranom detinjstvu uspostavljala svoje prve relacije sa roditeljima kao i sa drugom decom) i psiholoških (temperament koji oblikovan sredinom u kojoj je osoba odrastala, kao i naučeni koping mehanizmi). Odavde možemo zaključiti da nije dovoljan jedan faktor za nastanak poremećaja, već kompleksno, isprepletano delovanje svih navedenih faktora. Ako osoba ima ovaj poremećaj ličnosti, postoji velika mogućnost da poremećaj naslede deca.

Tretman narcisoidnog poremećaja ličnosti

Tretman narcisoidnog poremećaja ličnosti obično podrazumeva dugoročnu psihoterapiju uz pomoć terapeuta koji ima iskustva u lečenju ove vrste poremećaja ličnosti. Lekovi se takođe mogu prepisati da pomognu kod određenih simptoma.

Dr. prof.psihologije Ljiljana Urošević

OKO NAS

admin

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.